Back to All Events

‘Connective spaces’: wat hebben we nodig?

  • ANNA & Co 55 Wilhelmina van Pruisenweg Den Haag, ZH, 2595 AN Netherlands (map)
Connective spaces.jpg

~~ English below ~~Een pitstop is een belangrijk moment in een race: het is een gefaciliteerde ruimte waarin binnen korte tijd de banden worden verwisseld en de tank wordt bijgevuld, zodat de autocoureur weer verder kan in de race om de winst. Samenwerking, onderlinge afstemming en vertrouwen zijn hierbij cruciaal.

Hoe maak je van een pitstop een tussenruimte, of 'connective space'? Community initiatief en 'landingsplaats' Pitztop in Den Haag heeft sinds juni haar intrek genomen in het voormalige gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken, waar nieuwkomers en studenten wonen. Met de pitstop als vertrekpunt zijn zij bezig met het opbouwen van een 'connective space' waarin ontmoeting tussen nieuwkomers, studenten, en andere Hagenezen en Hagenaars centraal staat. Een plek waar mensen kunnen pauzeren en zichzelf weer kunnen opladen om vervolgens verder te gaan. Een waar mensen samenwerken en elkaar leren begrijpen.

Voor deze bijeenkomst is de Refugee Academy op donderdagmiddag 6 december uitgenodigd bij Pitztop in Den Haag. De overkoepelende vraag die centraal zal staan is wat mensen nodig hebben om gezamenlijk een 'connective' space te creëren. Hierbij willen we niet alleen focussen op sociale condities, maar ook organisatorische en fysieke: waar moet een plek aan voldoen om een plek van verbinding te kunnen zijn? Welke relaties bestaan er tussen de verschillende soorten condities?

We willen u hierbij van harte uitnodigen om elkaar (weer) te ontmoeten, het gesprek te vervolgen, en van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomst zal flexibel omgegaan worden met de voertaal (Nederlands/Engels), en het specifieke programma zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Hopelijk tot 6 december!

 

De ruimte van Pitztop bevindt zich SoZa, en is gevestigd op de Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 AN, in Den Haag.

Het begrip tussenruimte staat centraal in verschillende Refugee Academy bijeenkomsten. Met deze bijeenkomst willen we ook een stap verder komen in onze ambitie een horizontale leerlijn onder community initiatieven te ontwikkelen. Wat kunnen initiatieven van elkaar leren? Eerdere bijeenkomsten binnen het kader van de ontwikkeling van een leerlijn onder community initiatieven waren de bijeenkomst in samenwerking met Boost, en de bijeenkomst over het verbinden van initiatieven actief in de opvang en inclusie van vluchtelingen.
~~ English ~~

A pit stop is an important moment in a race: it is a facilitated space in which, within a short time, the tires have to be changed and the tank refilled, so the race car driver can proceed in the race for the golden medal. Collaboration, mutual coordination and trust are crucial in this process.

How do you transform a pit stop into an 'in-between space' or ''connective space'? In June this year, community initiative and 'landing place' Pitztop in The Hague moved into the former building of the Ministry of Social Affairs, where newcomers and students live. With the pit stop as a starting point, they are involved in building a 'connective space' in which they facilitate encounters between newcomers, students and other residents from The Hague. A place where people can pause and reload themselves, so they can move on. One where people work together and learn to understand each other.

For this meeting, the Refugee Academy is invited to Pitztop in The Hague on Thursday 6 December. The central question will be what people need to create a 'connective space' together. We do not only want to focus on social conditions, but also organizational and physical ones: what does a place need for it to become a space of connection? What relationships can we discover between the different conditions?

We would like to invite you to meet each other again, continue the conversations, and learn from each other. During the meeting, we will be flexible with regards to the spoken language (Dutch/English), and the specific programme will be communicated as soon as possible.

We hope to see you 6 December!
 

Pitztop is located in SoZa, which is located at the Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 AN, in The Hague.

The concept of 'in-between space' is central in various Refugee Academy meetings. With this meeting, we want to come closer to our ambition to develop a horizontal learning line among community organizations.What can initiatives learn from each other? Earlier meetings withint he framework of the development of this learning line were the one in collaboration with Boost, and the meeting on connecting initiatives that are active within the reception and inclusion of newcomers.

Earlier Event: December 6
Workshop Sociaal ondernemen: Impact meten
Later Event: December 8
Seminar Gezin en kind